Tallinna ametikoolide roadshow Maardus

19. aprillil 2017 kogunesid kõigi Tallinna ametikoolide esindajad Maardu Vaba Aja Keskusse  tutvustamaks kutsehariduse võimalusi. Lava said oma kasutusse Tallinna Muusikakool ja Tallinna Balletikool. Lava ees ja kõrval, fuajees ja õues toimusid teiste koolide töötoad – sidrunist elektri tootmisest ja karvingust kuni mikroskeemide kokkupanekuni. Ürituse eesmärk oli viia kutseharidus põhikooli ja gümnaasiumilõpetajale ja karjäärivahetust planeerivale täiskasvanule võimalikult lähedale.

Meistrite Gild

Meistrite Gild on ellu kutsutud Tallinna Kutsekoolide ühendusena, selle visiooniks on ühendada kümne Tallinnas tegutseva ametikooli turundustegevused ühiseks sõnumiks. Nimetus Meistrite Gild
kätkeb endas kõiki koolides õpetatavaid ameteid ja valmisolekut
anda kõigile võimalus professionaalseks kutseõppeks.

Tegevuste eesmärgiks on populariseerida kutseharidust, tutvustada laiemale üldsusele ja üldhariduskoolide õpilastele ja nende vanematele, põhikoolide õpetajatele, täiendkoolituse võimalusi otsivatele täiskasvanutele ja ettevõtete esindajatele kui töökohapõhise õppe partneritele, kaasaegse kutsehariduse
võimalusi.

Tegevused on suunatud elukestva õppe teadvustamisele, konkurentsivõime
suurendamiseks läbi kutseharidusest ja -õppest saadavate oskuste, kvalifikatsioonide ja kogemuste.