Meistrite Gild

Meistrite Gild on ellu kutsutud Tallinna Kutsekoolide ühendusena, selle visiooniks on ühendada kümne Tallinnas tegutseva ametikooli turundustegevused ühiseks sõnumiks. Nimetus Meistrite Gild
kätkeb endas kõiki koolides õpetatavaid ameteid ja valmisolekut
anda kõigile võimalus professionaalseks kutseõppeks.

Tegevuste eesmärgiks on populariseerida kutseharidust, tutvustada laiemale üldsusele ja üldhariduskoolide õpilastele ja nende vanematele, põhikoolide õpetajatele, täiendkoolituse võimalusi otsivatele täiskasvanutele ja ettevõtete esindajatele kui töökohapõhise õppe partneritele, kaasaegse kutsehariduse
võimalusi.

Tegevused on suunatud elukestva õppe teadvustamisele, konkurentsivõime
suurendamiseks läbi kutseharidusest ja -õppest saadavate oskuste, kvalifikatsioonide ja kogemuste.